Zřícenina hradu Frymburk

Přístup do pozůstatků hradu Frymburku sice z důvodu velkého poškození objektu není příliš bezpečný, ale možná, že tomu již zanedlouho bude jinak. Snahou je totiž hrad zachránit.

Frymburk, Friedenburg či Frimburk?

Vše je správně. Torzo hradu v Novém Hrádku, obtékané Olešenkou, je známé pod všemi těmito jmény. Přesnou dobu, kdy byl hrad založen, neznáme. Ví se jen, že to bylo na počátku 14. století. Prvním majitelem byl Matouš z Frymburgu, po něm jej převzal Hynek z Dubé a na Náchodě. Mezi dalšími jmény figuruje Jindřich z Lipé, Jan z Lichtenberku, Jan Trčka z Lipé, ale také Jan Městecký z Opočna, nechvalně proslulý svou krutostí. Osud Frymburku se začal naplňovat za třicetileté války, kdy jej dobyli selští rebelové a devastace pokračovala i později, kdy byl vypálen Švédy. Hrad nikdy nebyl obnoven. Dnes je v držení soukromého majitele.
 

Průměr věže je unikátem v Čechách

Objekt tvořilo předhradí a samotný hrad, jehož hradba byla odhadem asi 10 m vysoká. Na malém nádvoří můžete vidět studnu vytesanou do skály, jejíž původní hloubka je asi 60 metrů. Mohutná věž je zčásti sesutá, ale i tak dokládá svou dřívější mohutnost a co do průměru je v Čechách unikátem.

 

Vstup na vlastní nebezpečí – dočasně?

Impozantní zříceninu si můžete prohlédnout po předchozí telefonické dohodě na tel. č. 725 044 902. Je místem občasných a veřejností velice oblíbených akcí. Vzhledem ke stavu památky je ale třeba počítat s tím, že sem vstupujete na vlastní nebezpečí. Aby tomu mohlo jednou být jinak, byly zahájeny v roce 2012 práce vedoucí k záchraně hradu. První etapa započala konzervací zdiva jihozápadního nároží. V půvabné knížce autorky Jany Ptáčkové s ilustracemi Ilony Strnadové a fotografiemi Miloslava Kahouna mladšího se můžete dozvědět o Frymburku víc – kdo bydlí na zřícenině hradu, kdo jsou Frymbulíni a odkud se vzali. Celý výtěžek z prodeje knihy, která je k dostání na hradě za 80 Kč, bude použit na jeho záchranu.

 

Fotogalerie

 

Kudy ke zřícenině?