Zámek Náchod

Pokud máte rádi hrady a zámky, nenechejte si ujít návštěvu překrásného náchodského zámku s množstvím výjimečných expozic.

Náchodský zámeček vršku kulatýho…

Objekt zmiňovaný v lidové písni byl v polovině 13. století založen jako gotický hrad. Na přelomu 16. a 17. století se dočkal přestavby na renesanční zámek a svou současnou podobu si získal v průběhu přestaveb a úprav v 17. a 18. století. Na zámku v Náchodě žili zástupci význačných rodů, ať to byli Smiřičtí, Piccolominiové, Kuronští či rod Schaumburg-Lippe.
 

Prohlídkový okruh podle svého vkusu

Zámek pro vás má připraveno několik prohlídkových okruhů. Prvním je Piccolominská expozice, která vás provede historickými interiéry připomínajícími 17. a 18. století, zvláště pak dobu třicetileté války, kdy Náchod vlastnil císařský vojevůdce Ottavio Piccolomini. Jedná se o neobvyklou přehlídku dobového interiérového vybavení, cenných bruselských tapisérií a sbírek obrazů. Další okruh „Salony druhého zámeckého patra“ vás okouzlí zdobností interiérů, malovanými trámovými stropy, bohatou kolekcí obrazů, zbraní a historických oděvů. Expozice řádů, medailí, mincí a šperků zahrnuje unikátní sbírky shromážděné zástupci knížecí rodiny Schaumburg-Lippe. Bez doprovodu si můžete prohlédnout venkovní okruh, který vás provede věží s hladomornou, vyhlídkovou terasou, středověkými sklepy a seznámí vás se zdejšími chlupáčci – medvědy Ludvíkem a Dášou.

 

Po stopách literární postavy paní kněžny z knihy Babička

Většinu návštěvníků upoutá okruh s názvem Na dvoře vévodském, který je tématicky zaměřený na dobu, kdy náchodské panství vlastnil Petr Biron, vévoda Kuronský a Zaháňský a jeho dcera Kateřina Vilemína Zaháňská. Něco vám to říká a napadá vás, zda to není jen shoda jmen? Opravdu není. Jedná se o kněžnu Zaháňskou, která udržovala kontakt se spisovatelkou Boženou Němcovou a vešla v povědomí čtenářů jako literární postava „paní kněžny“ z knihy „Babička“.

V Náchodě se můžete i ubytovat

Náchod je okresní město a také je hojně navštěvované turisty. Ubytování v Náchodě je nabízené jak v několika hotelech, tak zde naleznete penziony i apartmány.

 

Fotogalerie

 

Kudy na zámek?