Poutní místo Rokole

Zajímají-li vás poutní místa, vydejte se do Nového Hrádku nedaleko Nového Města nad Metují. Na okraji lesa je pěkné Mariánské poutní místo Rokole.

Zrod v legendě

Legenda říká, že v lesích zdejší rokle zabloudilo děvčátko, které se v tísni obrátilo o pomoc k Panně Marii. Ta se dívence zjevila a vyvedla ji z lesa ven. Na místě zjevení vytryskl pramen a vznikla studánka, jejíž voda měla údajné zázračné léčivé schopnosti. Na strom u studánky byl nejprve věřícími zavěšen mariánský obrázek, později tady byla vystavěna dřevěná kaplička, která byla v roce 1859 nahrazena zděnou kaplí. O rok později byl v jejím interiéru umístěn obraz, který vešel ve známost pod názvem Panna Maria Rokolská. V roce 1871 bylo vydáno povolení před kapličkou umístit kamenný sloup se zasklenou soškou Bohorodičky a od té doby se zde začaly konat známé poutě.Místo duchovních setkání

Po Sametové revoluci byla v Rokoli postavena kopie původní kapličky v Schönstattě a v červenci roku 1997 byla posvěcena. Je první originální svého druhu v Čechách. V blízkosti kaple byl také vybudován provinční dům, ve kterém žije několik většinou starších a nemocných sester. Poutní místo Rokole stále žije. Pořádají se tu různá setkání, duchovní tábory a cvičení. V září o nejbližší neděli svátku narození Panny Marie se konává tradiční Rokolská pouť.

Okolí nabízí nejednu zajímavost

V nedalekém kostele z roku 1930, zasvěceném Panně Marii Rokolské, můžete vidět sochu Panny Marie, která byla zhotovena podle obrazu umístěného v kapličce. Další zajímavostí je dřevěná stavba Loreta, kterou najdete pohledově napravo od kostela. Loreta je ve skutečnosti zpředu otevřeným ochozem, ve kterém jsou umístěné obrazy sedmi bolestí Panny Marie. Na protější straně v lese se nachází pozůstatky křížové cesty z roku 1874, která bývala lemována kamennými sloupci s litinovými reliéfy a i dnes napovídají, že se jednalo o velice pěkné poutní místo.

Fotogalerie

Kudy k poutnímu místu?