Pěchotní srub N-S 82 Březinka

Je jediný, pěchotním srubem Běloveského pevnostního skanzenu uvedený do původního předválečného stavu. Srub současné návštěvníky seznamuje s technickou dokonalostí a jednotlivými funkcemi pěchotního srubu, který byl nejdůležitějším prvkem pevnostní linie.

Téměř neviditelný

Srub je železobetonovou pevnostní stavbou z roku 1937. Byl osazen dvěma pancéřovými zvony – čtyřstřílnovým pro těžký kulomet a třístřílnovým pro lehký kulomet a byl velmi dobře maskovaný. Stěny pokrývaly kamuflážní barevné omítky, na okraji stropní desky byly háky pro zavěšení maskovacích sítí a celý strop pokrývaly drny. Srub tak zcela splýval se zatravněným valem zemního zásypu čelní stěny. Po obou stranách před hlavními střílnami je Diamantový příkop hluboký 3,2 m a široký 1,5 m, jehož úkolem bylo znemožnění přístupu nepřítele ke střílnám, zabránění zasypání střílen zeminou vyhozenou výbuchem granátů a sběr prázdných vystřelených nábojnic.Srdcem projektu těžkého opevnění

Březinka je nejkompletněji zrekonstruovaným srubem opevnění východních Čech. Za citlivou prací stojí Klub vojenské historie, který uvedl objekt do původního předválečného stavu. Výsledek je poměrně přesným obrázek toho, jak by srub ve své ideální podobě měl vypadat. Můžete tu vidět veškeré vybavení, jedinou zachovalou funkční filtrovnu v České republice a výzbroj včetně protitankového kanónu. Prohlídku pevnostního srubu N-S Březinka doplňuje expozice v sousedním objektu srubu N-S 81 Lom, která se týká československého opevnění.

 

Fotogalerie

 

Jakou cestou k Březince

Srub je součástí Běloveského pevnostního skanzenu. Díky němu a řadě dalších pevnostních prvků si můžete udělat představu o síle opevnění, které mělo chránit hranice naší republiky. Objekt Březinky si můžete prohlédnout od dubna do října každou sobotu, v červenci a srpnu je připravený uvítat návštěvníky každý den. Cesta sem vede po zelené turistické trase od Dobrošova, nebo můžete na cestu vykročit z Bělovsi, odkud se kolem hotelu Bonato vydáte směrem vzhůru do kopce.