Pěchotní srub N-S 78 Polsko

Samostatný pěchotní srub N-S 78 Polsko je součástí pevnostního systému opevnění. Na požádání je volně přístupný, ale zajímavý bude především pro toho, kdo nemá velké očekávání.

Součást zdvojené linie

Objekt Polsko byl vybudován ve III. stupni odolnosti a jedná se o samostatný pravostranný dvoupodlažní srub, plánovaný pro osádku v počtu 23 mužů. Byl betonován v prosinci roku 1937 firmou Rudolfa Fryče z Bratislavy a kubatura materiálu dosáhla 1525 m3. Hlavní zbraně srubu kryly vpravo prostor překážek na přístupu k dobrošovské tvrzi a palbou navazovaly na tvrzový srub Můstek. Přibližně 100 m nalevo stojí sousední N-S 79 Hrobka. Mezeru mezi sruby chránila palba z kopule srubu Jeřáb a to lehkým kulometem z levého zvonu a dvojčetem kulometu z těžkého. Spolu se srubem N-S 79 Hrobka a N-S 71 V Sedle vytvářel zdvojenou linii před pevností Dobrošov.Neslavný konec srubu N-S 78 Polsko

Za okupace byly Němci vytrženy oba zvony i střílny hlavních zbraní. Diamantový příkop, který sloužil jako bezprostřední překážka bránící nepříteli v přístupu, byl zasypán sutí. Interiér srubu je sice přístupný, avšak příčky v obou patrech jsou poničené. Proběhlo několik rekonstrukčních prací, ale nic zásadního, co by vedlo k jeho obnově se nepodařilo.

 

Srub Polsko najdete snadno

Ke srubu vás přivede zelená turistická značka od tvrze Dobrošov, nebo se můžete vydat po značené trase z Bělovsi, okolo hotelu Bonato a dál směrem do kopce.