Pěchotní srub N-S 71 V Sedle – krycí název Kahan III

Objekt srubu N-S 71 byl zadán spolu s dalšími k výstavbě v květnu roku 1937. Dnes je nejen připomínkou bytelnosti a důmyslnosti opevnění, ale také Muzeem čs. opevnění.

Dva pancéřové zvony

Betonáž oboustranného dvoukřídlého objektu, jehož osádku tvořilo 35 mužů, si vyžádala 1895 m3 železobetonu. Srub byl osazen dvěma pancéřovými pěchotními zvony. O ně, stejně jako o střílny protitankových kanónů, však za okupace jako většina takovýchto objektů přišel. Vše bylo násilně vytrženo a zmizely i některé zbraně.Protiatomovým krytem?

Objekt srubu se stal součástí plánovaného projektu protiatomového úkrytu, jehož přestavba započala zkraje roku 1986. Úkryt měl mimo jiné zajišťovat zálohu náhradního zdroje elektrické energie potřebné pro telekomunikační a spojovací účely v období války. Projekt, který financovalo tehdejší Federální ministerstvo vnitra, nesl krycí název Kahan III a byl přísně tajný. Vedle tohoto objektu byly do plánu zařazeny také dva sruby vzdálené asi300 m, které měly plnit roli rozvodny a zázemí pro hlavní vedení Kahanu III. V roce 1991 byly práce dočasně přerušeny, ale k jejich znovuobnovení již nedošlo. Do doby, než Klub vojenské historie obdržel nabídku na pronájem srubu, objekt chátral a za přispění různých nenechavců přišel o valnou část zařízení.

 

Expozice (nejen) období studené války

Kahan III je dnes přístupný veřejnosti a můžete tu vidět například částečně funkční strojovnu, většinu technického vybavení, expozici věnovanou studené válce a okrajově také výstavbě části opevnění z roku 1938.

 

Fotogalerie

 

Kudy ke Kahanu?

Přivede vás sem cesta od Březinky, která míří po značené turistické stezce do osady Polsko, kde odbočuje vlevo na Českou Čermnou. Dále je od autobusové zastávky „Polsko“ dobře značena.