Pěchotní srub N-S 78 Polsko

Samostatný pěchotní srub N-S 78 Polsko je součástí pevnostního systému opevnění. Na požádání je volně přístupný, ale zajímavý bude především pro toho, kdo nemá velké očekávání.

Pěchotní srub N-S 78 Polsko

Součást zdvojené linie

Objekt Polsko byl vybudován ve III. stupni odolnosti a jedná se o samostatný pravostranný dvoupodlažní srub, plánovaný pro osádku v počtu 23 mužů. Byl betonován v prosinci roku 1937 firmou Rudolfa Fryče z Bratislavy a kubatura materiálu dosáhla 1525 m3. Hlavní zbraně srubu kryly vpravo prostor překážek na přístupu k dobrošovské tvrzi a palbou navazovaly na tvrzový srub Můstek. Přibližně 100 m nalevo stojí sousední N-S 79 Hrobka. Mezeru mezi sruby chránila palba z kopule srubu Jeřáb a to lehkým kulometem z levého zvonu a dvojčetem kulometu z těžkého. Spolu se srubem N-S 79 Hrobka a N-S 71 V Sedle vytvářel zdvojenou linii před pevností Dobrošov.

Neslavný konec srubu N-S 78 Polsko

Za okupace byly Němci vytrženy oba zvony i střílny hlavních zbraní. Diamantový příkop, který sloužil jako bezprostřední překážka bránící nepříteli v přístupu, byl zasypán sutí. Interiér srubu je sice přístupný, avšak příčky v obou patrech jsou poničené. Proběhlo několik rekonstrukčních prací, ale nic zásadního, co by vedlo k jeho obnově se nepodařilo.

Srub Polsko najdete snadno

Ke srubu vás přivede zelená turistická značka od tvrze Dobrošov, nebo se můžete vydat po značené trase z Bělovsi, okolo hotelu Bonato a dál směrem do kopce.